Referendum mestskej časti je jednou zo štyroch zákonných možností výkonu samosprávy občanmi. Výkon samosprávy prostredníctvom poslancov a starostu vnímame ako samozrejmosť. Referendum mestskej časti ako prostriedok samosprávy je zatiaľ málo využívaná alternatíva. Referendum v sobotu 8.12.2018, predstavuje historicky prvé miestne referendum vo...

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky