Stanovisko predsedov petičného výboru vajnorského referenda k výsledkom

09.12.2018

Výsledok považujeme za pozitívny a evidentný, vzhľadom na nutnú potrebu definovania jasných politických a procesno-právnych krokov pre starostu a miestny poslanecký zbor, ako aj signál pre primátora a MsZ (mestské zastupiteľstvo). V neposlednom rade referendum považujeme za veľmi relevantný prieskum verejnej mienky obyvateľstva, ktorý je bežným nástrojom systému fungovania vyspelej demokracie. Priama demokracia na komunálnej úrovni začína byť bežnou súčasťou našej spoločnosti. 

Na ťahu je zákonodarná moc aby prehodnotila samotný štatút referenda a potrebnú účasť. O štatúte referenda a potrebe zmeny sa už dlhodobo vedie politicko-odborná diskusia. Príkladom je navrhované kvórum pre platnosť z 50% zredukovať na 25% pri celoštátnom referendu. Na miestnej úrovni je priestor kategorizovať potrebnú účasť aj z hľadiska druhu otázok a právnych dopadov referenda.

https://www.topky.sk/cl/100535/1718645/Parlament-riesil-dalsie-navrhy-zakona--Nove-pravidla-pre-referendum-nebudu

Referendová miestnosť
Referendová miestnosť

Pozitívnym príkladom priamej demokracie v našich zákonných podmienkach je mesto Turčianske Teplice, kde zaviedli takzvaný elektronický prieskum verejnej mienky (EPVM), výsledok ktorého je záväzný v rozhodnutiach miestneho zastupiteľstva. 
https://www.turciansketeplice.sk/download_file_f.php?id=236921

Vráťme sa ale k Vajnorskému referendu. Požadovaný termín na deň komunálnych volieb, ktorý žiadali občania, bol "zmarený" bývalým vedením MČ, ktorého členom bol aj novozvolený starosta Michal Vlček a ďalší poslanci dlhodobo spájaní s osobou Jána Mrvu, starostu MČ.

Vzhľadom na "zmarený" termín referenda sme neočakávali účasť nad 50%.
Termín referenda na voľby požadovali podpísaní občania, keďže na každom hárku bola uvedená veta "Referendum kvôli hospodárnosti odporúčame uskutočniť v deň komunálnych volieb v novembri 2018".

Petície boli dve, lebo nebolo vopred možné určiť záujem občanov o referendum v témach supermarket a letisko. Ale na základe 99% zhody zloženia respondentov dvoch odovzdaných petícii pre vyvolanie referenda, petičný výbor žiadal referendá zlúčiť. Zastupiteľstvo túto možnosť odmietlo, ako aj požadovaný termín referenda na komunálne voľby 2018. Toto odradilo časť občanov, pretože proces hlasovania bol komplikovanejší. Ľudia museli čakať a identifikovať sa v dvoch volebných miestnostiach a niektorí dokonca omylom navštívili len jednu miestnosť.

Vajnory sa zapísali do dejín, nakoľko vyhlásili dve paralelné referendá v jeden deň. Obec mohla ušetriť 50% financií, pretože zlúčenie referend by bolo organizačne lacnejšie. Čiže namiesto 11740EUR polovicu 5870EUR.

https://www.vajnory.sk/sites/default/files/vn_9-10_web_opravene.pdf

odporúčam aj link...

Článok z vajnorských noviniek
Článok z vajnorských noviniek
Panelová diskusia na tému REFERENDUM
Panelová diskusia na tému REFERENDUM

Podpora a propagácia referenda zo strany starostu Mrvu, bola minimálna. Nový starosta Michal Vlček síce zorganizoval pódiovú diskusiu, ale podľa nášho názoru urobil len nutné minimálne kroky, aby nestratil politický kredit.


https://ondruska.webnode.sk/l/zmarili-referendum-v-case-volieb-referendum-bude-cez-advent-8-12-2018/

Istotne by pomohla propagácia referenda predstaviteľmi napríklad formou osobného listu. Ľudia boli unavení z komunálnych volieb. Petičný výbor pre propagáciu referenda spravili maximum. Ja ako poslanec MČ, kandidát na starostu a celý môj tím sme skutočne spravili všetko, aby sme Vajnorákom problematiku vysvetlili, popísali sme dopady a možné scenáre ich účasti na referende. Téma referenda nebola predvolebnou kampaňou, ale bola vyvolaná stavom krajnej núdze, ako reakcia na situáciu vo Vajnoroch, kedy sa rozhodnutia predstaviteľov vedenia MČ zásadne odkláňali od vôle obyvateľov Vajnor.

https://ondruska.webnode.sk/l/vajnorske-referendum-nie-je-volebna-kampan/

Ing. Juraj Ondruška Phd. - Predseda petičného výboru
Ing. Juraj Ondruška Phd. - Predseda petičného výboru
Mag.iur. Matej Zeman - predseda petičného výboru
Mag.iur. Matej Zeman - predseda petičného výboru

Termín pre referendum, 8.12.2018 podľa prvého predloženého návrhu Jána Mrvu schválený jeho zastupiteľstvom bol "ranou" priamej demokracii. Koniec roka, adventný čas, nie je vhodným termínom. Keby bolo referendum cez novembrové voľby 10.11.2018, ako v obci Koválovec, účasť by bola s vysokou pravdepodobnosťou nad 50%. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti, ja ako podpredseda okrskovej komisie a my ako predsedovia petičného výboru referenda "Letisko", spolu s Matejom Zemanom, predsedom petičného výboru pre referendum "Supermarket", chválime pokojný priebeh referenda a záujem aktívnych občanov. 
Vajnoráci prejavili svoju vôľu a ukázali, že im skutočne záleží na budúcnosti Vajnor. Pravdepodobne nie každý si v predvianočnom období vedel rezervovať víkend pre referendum. Množstvo občanov ktorý sa k urnám dostavili dali najavo jasne svoje požiadavky a predstavujú kritickú masu určujúcu ďalšie občiansko politické smerovanie Vajnor.

Výsledok referend v číslach ako jeho iniciátori vnímame pozitívne

https://www.vajnory.sk/novinky/vysledky-miestnych-referend-zo-dna-8-decembra-2018

Referendá mali účasť zaokrúhlene 36%. Nie je to zákonom požadovaných 50%, ale aj tak je to obrovská sila. Politicky a morálne, pre Vajnory obrovské memento a zdvihnutie výstražného prstu. Zmenu ÚP nechce 1662 ľudí, čo je 96% zúčastnených. Supermarket na najhoršej križovatke v BA s nevhodným dopravným napojením, nechce 1456 čo je 84,7% zúčastnených. 1485 občanov čo je 86,4% zúčastnených je proti "zmanipulovanému" návrhu územného plánu zóny so supermarketom na "objednávku" developera.

Váha výsledkov referenda je zrejmá najmä v porovnaní z výsledkami komunálnych volieb 2018 v ktorých starosta Vlček vyhral s 1327 hlasmi voličov.

https://www.vajnory.sk/volby-komunalne

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky