Zbierka na financovanie nákladov spojených s kauzou výstavby supermarketu LIDL na kruhovom objazde vo Vajnoroch.

Milí Vajnoráci,

V posledné dni vo svojej funkcii, bývalý starosta podpísal 2 stavebné povolenia pre supermarket LIDL na kruhovom objazde. Podpisom stavebných povolení sa posunula možnosť výstavby nebezpečne blízko k jej realizácii. Napriek množstvu spochybnení procesu schvaľovania z hľadiska zákona, predpisov a noriem ako aj výsledkov referenda, nový starosta do súčasnosti nepresvedčil v snahe o objektívne prešetrenie sporného procesu získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Na miestnom zastupiteľstve vo februári 2019 nový starosta prisľúbil vypracovanie a zverejnenie dvoch posudkov ktoré mali nezákonnosť procesu schvaľovania potvrdiť alebo vyvrátiť. Do dnešného dňa sa tak však nestalo ! Naproti tomu, účastníci konania dali vypracovať odborné posúdenie renomovanou znaleckou organizáciou. Toto posúdenie dokazuje nesúlad medzi dokumentáciou k územnému rozhodnutiu a dokumentáciou k stavebnému povoleniu. Tento nesúlad je protizákonný a stavebné povolenia nemalo byť vydané čiže malo byť vyhodnotené ako nezákonné !!! Nestrannosť nového vedenia a starostu je otázna a nemôžeme sa na ňu spoliehať. Nebolo by to v kauze supermarket a letisko prvý krát, kedy sa kompetentní snažia len zdržovať účastníkov konania a odpútavať pozornosť pro-forma krokmi, bez akéhokoľvek dopadu na proces.

Dňa 14.11.2019 bolo Magistrátom a primátorom Vallom podpísané a vydané tretie a zároveň posledné potrebné stavebné povolenie pre LIDL. Z nášho pohľadu aj z pohľadu nášho právneho zástupcu a znalca v obore je aj toto stavebné povolenie vydané v rozpore so zákonom. Aj voči tomuto stavebnému povoleniu sa odvoláme a v prípade, že bude potrebné podáme voči nemu žalobu na súd.

Čas hrá proti nám! Preto sa pri ochrane vajnorských záujmov musíme spoliehať na vlastné zdroje a aktivity. Cieľom zbierky je v kontexte s výsledkami referenda vo veci sporného supermarketu na kruhovom objazde zabezpečiť financovanie potrebného šetrenia, dokazovania ako aj právnej podpory.

Máme poslednú šancu výstavbu LIDLA na nevhodnom mieste zastaviť. Voči dvom stavebným povoleniam podpísaných bývalým starostom boli podané už dve súdne žaloby. Bolo to možné len vďaka Vašej finančnej podpore a odhodlanej práci účastníkov konania. Takéto kroky si vyžadujú nemalé finančné nároky ako sú advokátske služby, súdne poplatky či vypracovanie ďalších odborných i znaleckých posudkov. Žaloby sú nimi podložené a slúžia ako dôkaz, že vydanie stavebných povolení pre LIDL bolo v rozpore so zákonom, normami a predpismi.

Žiadame preto aj Vás, aby ste aj vy v rámci svojich finančných možností pomohli v boji za Vaše práva a kvalitu života. Pre podporu môžete využiť známy

transparentný účet číslo 

2401535144 / 8330

IBAN: SK6383300000002401535144

BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Je to rovnaký účet použitý pre financovanie kampane Vajnorského referenda, v ktorom sa takmer 1500 z Vás vyjadrilo, že SUPERMARKET tak ako je navrhovaný na kruhovom objazde nechceme. Efektívne využitie prostriedkov garantuje Ing. Juraj Ondruška PhD. - zástupca petičného výboru vajnorského referenda. Preto Vás, my účastníci konania, ktorí vytrvalo bojujeme aj za vás žiadame o akúkoľvek možnú finančnú podporu. Urobíme maximum pre zvrátenie výstavby tejto kontroverznej stavby, ktorá okrem toho, že znepríjemní životy ľudom okolitých domov a ulíc, prispeje k ďalšiemu zhoršovaniu dopravy na kruhovom objazde čo pocíti každý obyvateľ Vajnor.

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

S úctou, Ing. Juraj Ondruška PhD., účastníci konania a podporovatelia 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky