Zbierka na financovanie nákladov spojených s kauzou výstavby supermarketu na kruhovom objazde vo Vajnoroch.

08.02.2019

Milí Vajnoráci,

Dňa 10.12.2018, posledný deň vo funkcii, bývalý starosta podpísal stavebné povolenie pre supermarket LIDL na kruhovom objazde. Podpisom stavebného povolenia sa posunula možnosť výstavby nebezpečne blízko k jej realizácii. Napriek množstvu spochybnení procesu z hľadiska zákona, predpisov a noriem ako aj výsledkov referenda, nový starosta do súčasnosti nepresvedčil v snahe o objektívne prešetrenie sporného procesu získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Na miestnom zastupiteľstve sme žiadali vedenie MČ o alokovanie finančných prostriedkov na zaplatenie nestranných odborných stanovísk. Na túto požiadavku vedenie nereagovalo. Nestrannosť nového vedenia a starostu je otázna a nemôžeme sa na ňu spoliehať. Nebolo by to v kauze supermarket a letisko prvýkrát, kedy sa kompetentní snažia len zdržovať účastníkov konania a odpútavať pozornosť pro-forma krokmi, bez akéhokoľvek dopadu na proces. Čas hrá proti nám! Preto sa pri ochrane vajnorských záujmov musíme spoliehať na vlastné zdroje a aktivity. Cieľom zbierky je v kontexte s výsledkami referenda vo veci sporného supermarketu na kruhovom objazde zabezpečiť financovanie potrebného šetrenia a dokazovania ako aj právnej podpory. Sporná stavba sa blíži k realizácii a od zahájenia výstavby nás delí len rozhodnutie okresného stavebného úradu.

Voči podpísanému stavebnému povoleniu sa účastníci konania v zákonnej lehote už odvolali. Odvolanie má byť Miestnym úradom postúpené na posúdenie nadradenému Okresnému stavebnému úradu, ktorý môže stavebné rozhodnutie zrušiť alebo potvrdiť. Z našich skúseností vieme, že Okresný stavebný úrad stavebné povolenia z pravidla potvrdí. Máme poslednú šancu výstavbu LIDLA na nevhodnom mieste zastaviť. Na to je ale potrebné podanie žaloby na súd voči sporným rozhodnutiam a úspešné zvládnutie súvisiaceho procesu. S týmto krokom však prichádzajú nemalé finančné nároky ako sú advokátske služby, súdne poplatky ako aj vypracovanie odborných znaleckých posudkov, ktorými podložíme žalobu a budeme dokazovať, že vydanie stavebného povolenia pre LIDL bolo v rozpore so zákonom, normami a predpismi.

Žiadame preto aj Vás, aby ste v rámci svojich finančných možností pomohli v boji za Vaše práva a kvalitu života. Pre podporu môžete využiť

číslo účtu

2401535144 / 8330

IBAN: SK6383300000002401535144

BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Je to rovnaký účet použitý ako pre financovanie kampane Vajnorského referenda, v ktorom sa takmer 1500 z Vás vyjadrilo, že SUPERMARKET tak ako je navrhovaný na kruhovom objazde nechce. Preto Vás, my účastníci konania, ktorí vytrvalo bojujeme, žiadame o akúkoľvek možnú finančnú podporu. Urobíme maximum pre zvrátenie výstavby tejto kontroverznej stavby, ktorá okrem toho, že znepríjemní životy ľudom okolitých domov a ulíc, prispeje k ďalšiemu zhoršovaniu dopravy na kruhovom objazde.

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

S úctou,

Účastníci konania a podporovatelia

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky